Voorwaarden

Deze disclaimer benoemt voorwaarden die van toepassing zijn op Fruitautomatengokkasten.net. Als u deze website bezoekt en de informatie op deze website gebruikt, geeft u aan daarmee akkoord te gaan met de voorwaarden in de disclaimer.

Website gebruik

De informatie op deze website is bedoeld om u te kunnen helpen. Het is niet mogelijk rechten te ontlenen aan de informatie die op deze website wordt verteld. Fruitautomatengokkasten.net neemt alle regels en zorgvuldigheid in acht bij het maken, in stand houden en onderhouden van deze website. Fruitautomatengokkasten.net maakt gebruik van betrouwbaar geachte bronnen en openbare informatie. Toch kan fruitautomatengokkasten.net niet instaan voor eventuele onjuistheid, onvolledigheid of niet actuele informatie. Fruitautomatengokkasten.net kan tevens niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Fruitautomatengokkasten.net wijst dan ook ten aanzien van juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie op deze website en het foutloze gebruik van deze website alle aansprakelijkheid ten zeerste van de hand.

Informatie van derden

Indien fruitautomatengokkasten.net verwijst naar websites van derden, of links weergeeft naar websites van derden, worden diensten of producten op deze websites niet door fruitautomatengokkasten.net aangeboden. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico van de gebruiker en fruitautomatengokkasten.net aanvaard geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid bij gevolgen die ontstaan bij het bezoeken van websites van derden. De informatie op websites van derden is niet door fruitautomatengokkasten.net beoordeeld op juistheid, actualiteit, redelijkheid of volledigheid.

Risico’s

Om onze website te bezoeken en gebruiken dient u minimaal 18 jaar oud te zijn. Daarnaast brengt gokken risico’s met zich mee. Bij het gebruik van fruitautomatengokkasten.net bent u hiervan uitdrukkelijk op de hoogte en accepteert u de gevolgen. Fruitautomatengokkasten.net is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van jouw bezoek aan fruitautomatengokkasten.net of eventuele links naar websites van derden. Om je te wijzen op de gevaren van gokken en gokverslaving, verwijzen wij je graag door naar de website van het AGOG.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de via de website aangeboden informatie berusten exclusief bij fruitautomatengokkasten.net. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, downloaden of openbaar te maken. Indien u zonder vooraf afgegeven toestemming van fruitautomatengokkasten.net informatie van de website verspreid dient deze altijd voorzien te zijn van bronvermelding.

Wijzigingen

Fruitautomatengokkasten.net heeft te allen tijde het recht deze disclaimer te wijzigen of uit te breiden. We raden je aan deze disclaimer regelmatig te controleren.

Recht

Op fruitautomatengokkasten.net en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze disclaimer kunnen alleen worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*